NAJVÄČŠÍ DOTYKOVÝ DISPLEJ S NAVIGÁCIOU
NA DVOCH KOLESÁCH
"THE INDIAN MOTORCYCLE® RIDE COMMAND™ SYSTEM"

PREHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Používanie webu

Spoločnosť Meteor Motor Tech SK, s.r.o. Vám dáva oprávnenie prezerať a sťahovať materiály z tohto webu výhradne pre osobné nekomerčné použitie, a to za podmienky, že všetky doložky týkajúce sa autorských a iných vlastníckych práv, ktoré sú súčasťou pôvodných materiálov, vo všetkých kópiách týchto materiálov zachováte.

Materiály, ktoré sa tu nachádzajú nesmiete bez písomného súhlasu spoločnosti Meteor Motor Tech SK, s.r.o. žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo verejne vystavovať, predvádzať či šíriť alebo inak používať pre akýkoľvek verejný či komerčný účel.

Materiály na tomto webe sú chránené autorským právom a akékoľvek ich neoprávnené použitie môže znamenať porušenie zákonov o autorských právach, zákonov o ochranných známkach a ďalších zákonov. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, vaše oprávnenie používať tento web je automaticky zrušené a máte povinnosť ihneď zničiť všetky materiály, ktoré ste si stiahli alebo vytlačili.

Vymedzenie zodpovednosti

Záväzky spoločnosti Meteor Motor Tech SK, s.r.o. k jej produktom a službám sú určené výhradne zmluvami, na základe ktorých sú poskytované, a žiadny obsah tohto webu nemôže byť vykladaný ako zmena týchto zmlúv. Spoločnosť Meteor Motor Tech SK, s.r.o. tiež neručí za správnosť a úplnosť materiálov, softvéru a služieb na tomto webe.

Spoločnosť Meteor Motor Tech SK, s.r.o. môže na tomto webe kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny v materiáloch, vrátane zmeny produktov, služieb a cien v týchto materiáloch. Materiály a služby na tomto webe nemusia byť vždy nutne aktuálne a spoločnosť Meteor Motor Tech SK, s.r.o. sa nezaväzuje, že bude materiály a služby na tomto webe aktualizovať.

Etické pravidlá

Je zakázané prenášať alebo zasielať na tento webový server alebo z tohto webového servera akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, ohováračské, neslušné, pornografické či iné materiály, ktoré porušujú akýkoľvek zákon.

Odkazy na webové servery tretích strán

Odkazy na webové servery tretích strán sú na tomto webe uvádzané iba pre vaše pohodlie. Ak tieto odkazy využijete, opustíte web www.indiansk.sk. Spoločnosť Meteor Motor Tech SK, s.r.o. nepreskúmavala všetky tieto webové servery tretích strán, nie je zodpovedná za žiadny z týchto webových serverov či ich obsah a nemá na ne vplyv. Tieto servery teda nepodliehajú schváleniu spoločnosti Meteor Motor Tech SK, s.r.o. a tá nevyhlasuje nič ohľadom týchto serverov ani ohľadom akýchkoľvek informácií, softvéru či iných produktov alebo materiálov, ktoré sa na nich nachádzajú, ani ohľadom výsledkov, ktoré možno docieliť ich používaním. Ak sa rozhodnete navštíviť ktorýkoľvek z webových serverov tretích strán, na ktoré tento web odkazuje, konáte tak výhradne na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť.

Odkazy na web www.indiansk.sk

Môžete vytvárať odkazy na tento web, musíte však dodržiavať nasledujúce pravidlá a všetky relevantné zákony.

 • Odkazy môžu na obsahy www.indiansk.sk iba odkazovať, avšak nesmie ich replikovať.
 • Stránky, z ktorých odkaz mieri, neprezentujú nepravdivé informácie o produktoch a službách spoločnosti Meteor Motor Tech SK, s.r.o.
 • Stránky, z ktorých odkaz mieri, nenaznačujú, že spoločnosť Meteor Motor Tech SK, s.r.o. schvaľuje ich obsah či produkty a služby na nich uvádzané.
 • Stránky, z ktorých odkaz mieri, neprezentujú nesprávne vzťah k spoločnosti Meteor Motor Tech SK, s.r.o.
 • Stránky, z ktorých odkaz mieri, nepoužívajú logo spoločnosti Meteor Motor Tech SK, s.r.o.bez povolenia spoločnosti Meteor Motor Tech SK, s.r.o.
 • Stránky, z ktorých odkaz mieri, neobsahujú obsah, ktorý by mohol byť vykladaný ako nechutný, urážlivý alebo kontroverzný, a obsahujú iba obsah vhodný pre všetky vekové skupiny.

Záverečné ustanovenie

Spoločnosť Meteor Motor Tech SK, s.r.o. môže kedykoľvek revidovať tieto podmienky tým, že aktualizuje tento zápis. Čas od času by ste mali navštíviť túto stránku a prečítať si aktuálne platné Podmienky, pretože pre vás sú záväzné. Určité ustanovenia týchto podmienok môžu byť nahradené výslovne uvedenými právnymi doložkami či podmienkami, ktoré sa nachádzajú na určitých stránkach tohto webu.

Všetky okolnosti používania tohto webu, ktoré nie sú v týchto Podmienkach výslovne uvedené, sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg